1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. CNC işleme
  6. »
  7. CNC İşleme Maliyetleri

CNC İşleme Maliyetleri

Bu makalede CNC işlemenin maliyetini belirleyen ana faktörler ele alınmakta ve projenizden en iyi şekilde yararlanmanız amaçlanmaktadır.

CNC İşlemede, farklı projeler için evrensel olarak uygulanabilecek belirlenmiş maliyetler yoktur.Bir CNC işleme projesinin maliyeti çeşitli faktörler tarafından ortaklaşa belirlenir. Çoğu projede maliyet hayati önem taşıdığından, bu faktörleri ve maliyeti ne ölçüde etkilediklerini iyice anlamak gerekir.

Bu makale, CNC işleme maliyetini belirleyen ana faktörleri anlamanıza ve projenizden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır.

CNC işleme maliyetini etkileyen faktörler

CNC işleme ile üretilmiş parçaların maliyetini etkileyen en önemli faktörler tezgah tipi, ekipman, malzeme, tasarım, üretim hacmi ve bitirme işlemleri olarak sınıflandırılabilir.

Ekipman ve CNC makineleri

Ekipman maliyetleri talaşlı imalat başlamadan önce hesaplanır. Bunlar kurulum maliyetleridir ve talaşlı imalat projelerinin maliyetini etkiler. Bir CNC makinesini tedarik etmek, çalıştırmak ve bakımını yapmak ne kadar pahalı olursa, CNC makinesi ile üretilen parçalar da o kadar pahalı olur.

CNC işleme merkezi nasıl seçilir?

CNC ile parça üretimi çeşitli işleme operasyonlarını içerir. Bunlar arasında delme, delik açma, tornalama ve dik işlem gibi üretim süreçleri yer alır. Bu metal veya plastik parçaların çoğu ya bir CNC torna tezgahında ya da bir CNC dik işlem merkezinde gerçekleştirilir.

Bir diğer nokta da makinenin kendisinin ne kadar verimli olduğudur. CNC makineleri yıllar içinde muazzam bir şekilde gelişmiştir. İlk NC ve CNC makineleri, bugün kullanılan son derece gelişmiş modern CNC makinelerine kıyasla önemsiz kalıyor. Modern CNC işleme merkezleri daha hızlı ve çok daha verimlidir. Uzun vadede bu hız, parça üretimini daha ucuz hale getirir.

CNC İşleme için takım nasıl seçilir?

Ek olarak, kesici takımların maliyetleri de toplam ekipman maliyetini etkiler. Takım kalitesi, kaplama ve parça geometrisi bu maliyetleri etkiler. Örneğin, daha sert, ısıya daha dayanıklı ve aşırı hızlara dayanabilen semente karbür takımlar, takım çeliğine kıyasla iki kat daha pahalıdır.

CNC Dik İşlem neden daha pahalıdır?

CNC dik işlem, genellikle daha karmaşık hareketler gerektiren parçalar üretir. Kurulumu, çalıştırılması ve bakımı daha zor olduğundan ve daha karmaşık işlemler yapabildiklerinden dolayı tipik CNC torna işlemlerinden daha maliyetlidir.

Dik işlem merkezleri, farklı kompleksite ve kabiliyet seviyelerine sahip çeşitli tiplerde takım tezgahları olabilirler. Bir dik işlem merkezi ne kadar çok eksene sahipse, o kadar pahalı olacaktır. Modern CNC makineleri çoğunlukla üç veya beş eksene sahiptir. 5 eksenli CNC işleme merkezleri çok karmaşık geometrileri yüksek doğrulukta ve daha hızlı üretebilirken (bu nedenle daha az işleme süresi gerektirirler), genellikle 3 eksenli işleme merkezlerinden daha pahalıdırlar.

Kurulum maliyetleri

Kurulum maliyetleri, esas işleme operasyonları için hazırlık aşamasında ortaya çıkan maliyetleri kapsar. CNC işleme ile üretilmiş tüm parçalar 3D model olarak tasarlanır. 3D model, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımı kullanılarak tasarım uzmanları tarafından oluşturulur. Üretilecek modeli oluşturmak için gereken kaynaklar, kurulum maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Kurulum maliyetleri ayrıca tasarım optimizasyonunu ve uygun CAM yazılımı kullanılarak üretilecek modeller için CAM (Bilgisayar Destekli Üretim) hazırlıklarını da içerir.

Malzeme

Malzemenin fiyatı CNC işleme maliyetini nasıl etkiler?

Bir parçanın üretildiği malzeme çeşidi, en önemli maliyet etkenlerinden biridir. İşlenecek bir malzeme ile ilgili çeşitli maliyetler vardır. Bunların başında malzemenin kendi fiyatı gelir. Malzemeler farklı şekillerde fiyatlandırılır; fiyatlar genellikle bulunabilirliklerine, malzeme niteliklerine ve genel üretim maliyetlerine göre belirlenir. 

Metaller genellikle diğer malzemelerden daha pahalıdır. Aşağıdaki grafik, yaygın olarak kullanılan bazı mühendislik metallerinin göreceli fiyatlarını göstermektedir. Metal fiyatlarının dalgalandığını ve kesin fiyatların bölgeye göre değişebileceğini unutmayın. Aşağıdaki tabloda yer alan fiyatlar görecelidir.

Metal hammadde fiyatları arasındaki fark

Önemli bir faktör olarak; malzemenin işlenebilirliği

Malzemelerin maliyetine ek olarak, işlenebilirlik de bir diğer önemli maliyet belirleyici etkendir. Düşük işlenebilirliğe sahip malzemelerin işlenmesi daha fazla zaman ve çaba gerektirir ve CNC işleme dünyasında zaman kelimenin tam anlamıyla paradır. İşlenmiş bir parçanın maliyeti, onu işlemek için gereken süreyle doğru orantılıdır. İşlenmesi zor malzemeler ayrıca kesme sıvıları, elektrik ve ek kesici takımlar gibi daha fazla kaynak tüketir.

Xometry’de metaller, plastikler ve elastomerler dahil olmak üzere geniş bir malzeme yelpazesi sunuyoruz. 

Tasarım ve geometri

Parça tasarımı ve geometrisi CNC işleme maliyetini önemli ölçüde etkiler. 

Bir parça ne kadar kompleks bir geometriye sahipse, üretiminin o kadar pahalı olacağı genel bir kuraldır. Kompleks parçalar daha gelişmiş makineler gerektirebilir. Ayrıca daha fazla işleme süresi, birden fazla bağlama ve kurulum, daha fazla kaynak ve daha yakından inceleme gerektirirler. Tüm bunlar parçaların maliyetini etkiler.

CNC işlemede, kaçınılmaz olarak maliyeti artıran parçalar ve tasarımlar vardır. Bunlardan bazılarına keskin iç köşeler, ince duvarlar, derin boşluklar, standart olmayan delik boyutları ve yazılar örnek verilebilir. Bu unsurlar ve derlediğimiz diğer maliyet-etkin olmayan özellikler CNC işleme maliyetlerini önemli ölçüde etkiler ve kesinlikle gerekli olmadıkça kaçınılmalıdır. Ayrıca, yüzey pürüzlülüğü veya tolerans seçenekleri gibi belirli tasarım özellikleri birden fazla üretim süreci ve denetim gerektirebilir.

cnc-isleme-maliyetleri-blog-cut-marks

Daha fazla malzeme, kaynak ve üretim zahmeti gerektiren ayrıca işleme sürelerini de hesaba katacak olursak, büyük parçaların üretimi doğal olarak daha pahalıdır.

Üretim hacmi

Yüksek hacimli üretim ile CNC işleme maliyetini azaltın

Talaşlı imalatta aynı parçalardan oluşan bir seri için birim başına maliyet, parça sayısı arttıkça önemli ölçüde azalır. Maliyetteki bu orantılı azalma, tekrarlanan kurulum maliyetlerinin ortadan kalkmasının bir sonucudur. CAD tasarımı, CAM hazırlığı ve tezgah kurulumu sadece bir kez ve üretilecek tüm parçalar için yapılır.

Anlık Fiyat Motorumuzun derin öğrenme algoritmalarından alınan veriler kullanılarak, aşağıdaki grafikte Alüminyum EN AW-6061 / 3.3211 / Al-Mg1SiCu’dan yapılan, yukarıdaki resimde görülen parça için birim başına maliyet ve birim sayısı karşılaştırılmaktadır.

Sipariş adedine bağlı maliyet

Yukarıdaki grafik, parça başına maliyetin üretilen parça sayısıyla ters orantılı olduğunu kanıtlamaktadır. 1000 adetlik bir üretim hacmi için birim başına maliyet, tek başına bir birimin maliyetinden yaklaşık %88 daha azdır.

 Ardıl işlemler

Talaşlı imalatta üretilen parçalar genellikle makinede işlendiği haliyle kullanılabilir. Ancak bazen, parçaların işlevselliğini, özelliklerini ve estetiğini iyileştirmek adına ısıl işlem, yüzey işlemleri ve kaplama gibi ardıl işlem opsiyonlarına yönelmek gerekebilir.  Tüm bu uygulamalar parça maliyetlerini etkiler.

Anlık Fiyat Motoru ile CNC işleme maliyetleri

Xometry Türkiye olarak, projeniz için önceden tahmini bir maliyet elde etmek için bu sayısız faktörün her birini analiz etmenin ne kadar sıkıcı olacağının farkındayız. Değiştirmek istediğiniz herhangi bir faktör için, yeni bir tahmin elde etmek üzere hesaplamalarınızı yeniden yapmanız gerekecektir. Bu nedenle, bir CNC işleme projesinin maliyetini saniyeler içinde hesaplayan Anlık Fiyat Motorunu yarattık. Tek yapmanız gereken modelinizi yüklemek ve malzeme, yüzey pürüzlülüğü, toleranslar ve ardıl işlem seçiminizi yapmak.

Xometry Bülteni

Üretim İpuçları ve Son Gelişmelerden Haberdar Olmak için Kayıt Olun: